10.5.02021

Foto: Kaiserstrasse | © Shutterstock

Spaziergang

For at slappe af efter Europa-ugen gik jeg en tur gennem Trænatursti i Friedrichsau givet. Skiltningen og bogstaverne er også værd at efterligne for andre byer, for så kan du se, hvilke skatte din egen by har at byde på.

liste steder

På det seneste har en del politikere været ret forbavsede over, at de ikke længere bliver valgt, eller endda ikke engang deres eget parti mener, de er i stand til et nyt mandat. Det er der sikkert også grunde til.

foreningsarbejde

Fagforeningsarbejde kan også være hårdt, især når de sædvanlige "pengesamlere" vågner op og tilføjer deres egne to øre - interessant nok sker det altid lige før valget. Det er utroligt, hvilke jordskælvende ideer de så bringer i spil, såsom: "Lad os skrive EUROPA-UNION på en helt anden måde", eller "Lad os finde et andet navn til Europadagen", eller endda "vi har alle allerede vores resolutioner, bogstaver og andre værker korrekt kønsbestemt?”

Og hvis det ikke er nok, så kommer de selvbestaltede rådgivere i spil, som uden nogensinde at have ledet en lokal- eller kredsforening ønsker at vende op og ned på hele foreningens arbejde og holde medlemmerne på tæerne med workshops, sit-ins og andre velmente aktiviteter; denne aktivisme, kanaliseret ind i simpelt distriktsforeningsarbejde, kunne faktisk gavne foreningen - desværre er arbejdet på lokalt niveau ildeset, især for disse kampfæller, det skal absolut være mindst det føderale niveau.

En forbundsforening lever og dør på lokalt plan, og hvis man ikke passer på, vil der snart kun være repræsentanter for zombieforeninger i Berlin og Bruxelles.