27.11.02021

Foto: Avenue | © Shutterstock

Tunneler og sporstoffer

Det er glædeligt, at Lerchenberg Tunnelforening bliver på bolden, og derfor ser vi for første gang planer om cykelstier i Heilbronn. Lad os nu håbe, at ikke kun "eksperterne" - endnu en gang er 120 euro bare væk - får gavn af denne kampagne, men at det hele vil føre til et sammenhængende netværk af gang- og cykelstier i Heilbronn. Hvad ville vores byforvaltning gøre uden engagerede borgere?

Mindre glædeligt er det, at Heilbronn igen kun gør tingene halvt. Den passende undskyldning for dette - ikke en juridisk forpligtelse - fra byadministrationens side er dyb. Alene med denne undskyldning kunne vi borgere tynde enormt ud i vores byadministration og stadig spare en del på skatten!

Men tilbage til halvdelen af ​​historien. For nylig kunne jeg rapportere, at vores Rensningsanlæg er moderniseret. Desværre anvender byforvaltningen dog ikke en ekstra rengøringsproces for såkaldte sporstoffer — formentlig af omkostningsmæssige årsager. Hvad der længe har været normen i Ulm, en sammenlignelig by, vil sandsynligvis være et par årtier væk i Heilbronn.

Vi folk fra Heilbronn foretrækker at “investere” i konsulenter og taksatorer af enhver art, samt i magasiner og aviser, der skriver fine artikler om os og giver os flotte titler som by.

valgretsalder

Så meget som jeg hilser den foreslåede nedsættelse af valgretsalderen til 16 år velkommen, vil jeg gerne påpege, at det må have yderligere konsekvenser. En af konsekvenserne er den tilsvarende justering af ungdomskriminal- og ungdomsbeskyttelsesloven. Politisk modenhed gives kun, når det også er forbundet med ansvar.

Yderligere konsekvenser er også at blive gift som 16-årig, ikke bare at få kørekort, og også officiel adgang til at få stoffer af enhver art. For ikke at glemme, at man så skal kunne aftjene sin værnepligt igen som 16-årig.

amtsforsamling

På trods af den vanskelige situation forårsaget af pandemien, kom flere europæiske føderalister end forventet til den 68. distriktsforsamling i EUROPA-UNION Heilbronn. Det glædede mig også meget, at mange medlemmer på forhånd undskyldte deres fravær og dermed også udtrykte interesse for foreningen.

Vores "Aktion 500" blev taget rigtig godt imod af medlemmerne. De hilste også vores hensigt om at genaktivere Europaballen i Heilbronn velkommen. Dette vil finde sted igen for første gang lørdag den 23. juli 2022 i Heilbronn og vil helt sikkert blive et højdepunkt i Heilbronns eventkanon igen.

Især repræsentanterne for partnerklubberne i EUROPA-UNION havde det svært med det eneste logiske og forståelige Aflysning af mødestedet Europa også for 2022. Men de bad kredsbestyrelsen om igen at tjekke i hvilket omfang Mødested Europa vil være muligt i Heilbronn i fremtiden.

På vegne af kredsbestyrelsen var jeg glad for at kunne love "vores" medlemmer en sådan undersøgelse, men jeg måtte igen gøre opmærksom på over for alle, at folk eller endda befolkningsgrupper, der ikke stemmer, ikke deltager i det politiske liv i hvert fald og er derfor heller ikke bemærket af politikerne, får stadig støtte.

De berørte i Heilbronn kan sende et første signal ved ikke at stemme den 6. februar 2022 på kandidater, der påviseligt og helt åbenlyst hverken er interesserede i vores Europa eller i Europa som samlingspunkt. Husk: "Kun de dummeste kalve vælger deres slagtere selv!"


dagens fødselsdag

Jimi Hendrix