Hele verden er en scene.

Indlægsfoto: overvejende kvinde | © Pixabay

Ovenstående udsagn genkendes umiddelbart af de fleste William Shakespeare tildelt. Nogle kender endda det tilsvarende skuespil "As You Like It", skrevet af Shakespeare.

Men jeg finder hans drama mere interessant Henrik V sandsynligvis udgivet samme år, dvs. omkring 1599, hvorfra jeg gerne vil citere fra den første scene i tredje akt:

"I fred er der intet, så bliver en mand
Som beskeden stilhed og ydmyghed;
Men når krigsstødet blæser i vores ører,
Efterlign derefter tigerens handling:
Stiv senerne, tilkald blodet." 

William Shakespeare

Disse udsagn er lidt ældre, men stadig gyldige. Du tror måske, vi har fundet ud af det nu. I det mindste …

"Hele verden er en scene,
Og alle mænd og kvinder er kun spillere;
De har deres udgange og deres indgange;
Og én mand i sin tid spiller mange roller..."

William Shakespeare

... fungerer ganske godt for de fleste. Kun når det kommer til 'ydmyghed', skal vi alle øve os lidt mere. Og det er nok bedst helt at udelade 'tigeren', for selvom vi ikke mangler papirtigre, så formår de bare ikke engang at gøre noget fornuftigt i fredstid.


"Du ser mig, når jeg er absolut værst."

Monica Lewis, i The New Yorker (7. september 2015, Hollywood solnedgang)

Skriv en kommentar

Din e-mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Krævede felter er markeret med * markeret