Bidrag til den grundlæggende debat i EUROPA-UNION Tyskland

5
(1)

Opslagsfoto: Informationsmateriale

I drøftelser med medlemmer af EUROPA-UNION Tyskland og vores ungdomsorganisation, Young European Federalists, har vi i flere år måttet konstatere, at nogle medlemmer har ringe eller intet kendskab til vores egen forening (UEF / EUD).

Vi har også for nylig med stor forbløffelse bemærket, at på trods af klare beslutninger fra Forbundskongressen (sidste gang i 2010), bliver der stadig gjort forsøg på at "begrave førsteklasses" det eksplicitte grundlag for vores forening, Hertensteiner-programmet af 21. september 1946 .

På trods af henvisningen til Hertensteiner-programmet forstærkes denne frygt af "startsignalet for et nyt basisprogram for EUROPA-UNION". I modsætning til 1995 skulle der ikke oprettes et "charter", hvilket også blev anerkendt af de andre UEF-foreninger. Et "nyt grundprogram" bør snarere udtrykkeligt indføres i EUROPA-UNION - ikke i UEF. Man fristes til at tale om en "national soloindsats". Denne antagelse forstærkes også af, at debatten ikke handler om UEF's rolle, men om EUD's rolle.

Heilbronn-distriktsforeningen er forpligtet til værdierne og målene for Union of European Federalists (UEF), hvis underafdelinger i Schweiz og Tyskland bærer navnet "EUROPA-UNION", uden nogen "hvis eller men", som repræsenteret af repræsentanter af mindst tolv lande i Europa i Hertenstein i Schweiz i 1946 og blev bekræftet på efterfølgende konferencer i Luxembourg, Basel og Paris.

Heilbronn-distriktsforeningen oplyser, at EUROPA-UNION Tyskland (EUD) hverken ensidigt kan begrave, ensidigt erstatte eller ensidigt ændre Hertensteiner-programmet.

Heilbronn-distriktsforeningen bemærker også, at der udover EUROPA-UNION er andre "europæiske foreninger", der tilbyder alternativer til Europa-ideen om UEF / EUD: spektret går fra foreninger, der former et centralistisk Europa i et ærkekonservativ måde og fra "top til bund" ønsker at skabe for udvalgte nationer til apolitiske og værdineutrale europæiske reklameforeninger.[1]

UEF / EUD imødegår disse ideer med Hertensteiner-programmet med sit eget politiske koncept med følgende hovedmål:

  • skabelse af en verdensunion
  • Skabelse af et demokratisk fred Europa på føderal basis fra bunden
  • Bindende definition af europæiske værdier inden for menneske- og borgerrettigheder
  • Åbning af Europa for alle folk, der bekender sig til europæiske værdier (europæisk karakter).[2]

Heilbronn District Association står naturligvis også ved Charter of European Identity, som blev vedtaget af Forbundskongressen i 1995.

Heilbronn-distriktsforeningen antager, at en "fundamental diskussion" gennemført på føderalt niveau ikke bør tjene til at ændre vores værdier og overbevisninger eller vores mål. Der er allerede andre "europæiske sammenslutninger", der indtager disse nicher. Derfor finder vi det mere end uforståeligt at ville diskutere Europas "grænser", "udsigter til udvidelse" eller Europas betydning i en global verden. Her har Hertenstein allerede specificeret klare mål, som også uden tvivl og med succes er blevet repræsenteret af UEF/EUD i de seneste årtier.

Heilbronn distriktsforeningen antager, at den grundlæggende diskussion bør føres mere om mulighederne for at nå mål og om at uddybe vores værdier (f.eks. solidaritet, subsidiaritet, borgerrettigheder og deltagelse); og den grundlæggende diskussion betyder, at vores stærke og gennemprøvede værdier og mål ikke kun bedre kan kommunikeres til omverdenen, men også vil finde generel accept blandt så mange medlemmer af vores forening som muligt.

Heilbronn-distriktsforeningen håber derfor inderligt, at der ikke bliver oprettet et "nyt grundprogram", og at Hertenstein-programmet forsvinder som et "historisk dokument".[3], men med denne grundlæggende debat skabes der udover "Charteret om europæisk identitet" endnu et charter, der giver nye impulser til at uddybe den europæiske samlingsproces og hjælper til bedre at løse de problemer og konflikter, der i øjeblikket opstår inden for EU .

Heilbronn distriktsforeningen beklager, at grundlæggende diskussioner om de mest grundlæggende værdier og mål ikke nødvendigvis bringes ind i EUROPA-UNION, og at foreningen dermed er alvorligt svækket både internt og eksternt.[4]

Heilbronn distriktsforeningen kræver, at Hertensteiner-programmet fortsat anerkendes som det gyldige basisprogram for UEF/EUD, og ​​at eksisterende og fremtidige "charter" ses som supplementer.

Heilbronn-distriktsforeningen kræver, at EUD fører grundlæggende debatter, der i fremtiden er bedre koordineret på europæisk plan.

Heilbronner distriktsforeningen kræver, at forbundskongressen kun tager stilling til "grundlæggende dokumenter", hvis disse også er aftalt på forhånd på europæisk plan inden for UEF.

Heilbronn distriktsforeningen kræver, at Hertensteiner-programmet igen integreres i hele Europa både i informationsmateriale (flyers) og ved velkommen til nye medlemmer.


[1] Med bedre kendskab til værdierne og målene for UEF/EUD kunne den ene eller den anden opleve, at han er bedre stillet i en anden forening (pluralitet).

[2] redaktionel Tip: I den originale version havde jeg fejlagtigt måde Robert Schuman et citat tilskrevet, men som ved Pierre Bertaux (Human mutation 1963:166, "Man er ikke europæisk af fødsel, man bliver det gennem uddannelse.")

[3] HAN ville da være logisk for EUD at forlade UEF.

[4] Man kan kun spekulere i årsagerne hertil; men ethvert medlem bør tilslutte sig en forenings principper og ikke ønsker at ændre dem bagefter.


"Det ulovlige gør vi med det samme. Det forfatningsstridige tager lidt længere tid«.

Henry Kissinger, i New York Times (28. oktober 1973)
din besked til mig

Hvor nyttigt var dette indlæg?

Klik på stjernerne for at bedømme opslaget!

Gennemsnitlig bedømmelse 5 / 5. Antal anmeldelser: 1

Ingen anmeldelser endnu. Du kan også kommentere dette opslag nedenfor.

Jeg er ked af, at indlægget ikke var nyttigt for dig!

Lad mig forbedre dette indlæg!

Hvordan kan jeg forbedre dette indlæg?

Sidevisninger: 1 | I dag: 1 | Tæller siden 22.10.2023. oktober XNUMX

Del: