Moderatorer af Hertenstein-samtalen

Tre moderatorer 2017

Postfoto: tre af 10 moderatorer indtil videre (2017)

Her finder du information om samtalernes moderatorer, som forbereder et emne til samtalerne alene eller i par, ledsager Hertenstein-talkerne og om nødvendigt forbereder dem i samarbejde med en referat, så resultaterne af samtalerne kan sammenfattet i referatet.

Alle moderatorer arbejder udelukkende på frivillig basis, og nogle af jer har også overtaget en diskussionsgruppe i årevis. Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle moderatorer for deres engagement.

dr Franziska Brantner MP

dr Franziska Brantner har været parlamentarisk statssekretær i det føderale ministerium for økonomiske anliggender og klimabeskyttelse siden 2021. Hun blev først valgt til den tyske forbundsdag for valgkredsen Heidelberg-Neckar-Bergstraße i 2013 og vandt det direkte mandat i 2021. Indtil 2021 var hun talskvinde for europæisk politik og parlamentarisk sekretær for Forbundsdagsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, medlem af udvalget for EU-anliggender og stedfortræder i Udenrigsudvalget og i bestyrelsen for den fransk-tyske parlamentariske forsamling. Tidligere har hun været ordfører for Folketingsgruppen for børne- og familiepolitik og medlem af udvalget for familier, ældre, kvinder og unge. Før det havde Dr. Brantner medlem af Europa-Parlamentet i fire år. Der var hun udenrigspolitisk talskvinde for De Grønne/EFA-gruppen og permanent ordfører for EU's stabilitetsinstrument til konfliktløsning og kriserespons. Før sin politiske karriere arbejdede hun for Bertelsmann Fonden, FN's Kvinderettighedsorganisation (UNIFEM) og Det Europæiske Råd for Udenrigsforbindelser (ECFR). Efter ophold i Tel Aviv, Washington DC, Paris og New York bor hun nu i Heidelberg og Berlin.

Javier Giner 

Han er EU-borger født i Spanien. I 1977 ville han arbejde i Tyskland, men kunne ikke, fordi Spanien endnu ikke var en del af EU. Så han måtte til Østrig, hvor han for første gang deltog i et arrangement arrangeret af de europæiske føderalister. I 1988 blev han stiftende medlem af foreningen "Union Europea de Mallorca". I slutningen af ​​1990'erne grundlagde han et selskab med begrænset ansvar i Kaiserslautern, selvom han beholdt sin bopæl på Mallorca. Fra 2005 arbejdede han som freelance turismeekspert på Mallorca og i Tyskland. Nu hvor han er gået på pension, er han Europa-aktivist og kæmper for en europæisk union af borgere. Men da han ikke længere tror på en tilsvarende succes for EU, er han nu involveret i Federal Alliance of European Federalists, hvis mål er en forfatningskonvention om at skabe Europas Forenede Stater.

Prof. Dr. Walther Heipertz

Han er læge og psykolog i Heidelberg. Han var medicinsk direktør for de socio-medicinske tjenester i den tyske arbejdsadministration og underviste i socialmedicin ved det tekniske universitet i Dortmund. Siden pensioneringen har han fortsat arbejdet som medicinsk ekspert i spørgsmål vedrørende præstationer for mennesker med kroniske sygdomme, der også er forårsaget af psykologiske faktorer. Efter mange års politisk engagement har han beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvordan mennesker internt kan bindes til et politisk projekt som Europa, der lover dem tryghed, men også frihed og incitament til initiativ, og som de har tillid til, at udfordringerne vedr. fremtiden - trods utallige regionale og globale vanskeligheder - kan ikke kun mestres fredeligt, men også ordentligt.

Du kan finde hans indlæg på Kümmerles weblog her.

Josip Juratovic MP

Josip Juratovic har repræsenteret folket fra og omkring Heilbronn i den tyske forbundsdag siden 2005. Han er medlem af Europaudvalget og stedfortræder for Europarådets Parlamentariske Forsamling. Som overbevist europæisk føderalist arbejder han konstant på at styrke demokratiske institutioner i Europa. Han har været medlem af EUROPA-UNION Heilbronn i mange år og næstformand for EUROPA-UNION's parlamentariske gruppe i den tyske forbundsdag.

Bettina Kummerle 

Hun er det længst siddende bestyrelsesmedlem i EUROPA-UNION Heilbronn, mangeårig administrerende direktør for EUROPA-UNION Baden-Württemberg og tidligere UEF-bestyrelsesmedlem samt tidligere distriktsformand for JEF Heilbronn.

Hun arbejdede internationalt, både professionelt og privat, og fik desuden erfaring som "udlænding". Hun er også mor til to unge europæiske føderalister.

Heinrich Kümmerle

Han har været distriktsformand for EUROPA-UNION siden 2005. Han er færdiguddannet lærer (univ.) og forfatter til bøgerne "Europa er for alle!" og "EUROPA-UNION". Han indledte Hertenstein Talks i 2016 og har ledet dem siden 2017.

Han skriver også jævnligt på Kümmerles weblog.

Constantine Kummerle

Han er en ung europæisk føderalist og har en kandidatgrad i politik og administration fra universitetet i Konstanz med speciale i "Internationale relationer og europæisk integration". Som en del af sit speciale forskede han i European Citizens' Initiative (ECI), især de faktorer, der fremmer opnåelsen af ​​de nødvendige 1 million underskrifter.

Forud for sin kandidatgrad studerede hr. Kümmerle samfundsvidenskab (statskundskab og sociologi) ved universitetet i Stuttgart fra 2015 til 2019, som han afsluttede med en afhandling om elementer af direkte demokrati.

Han er talsmand for europæisk politik for FDP's parlamentariske gruppe og medlem af parlamentet fra Heilbronn. I 2007 grundlagde Link Forbundsdagens parlamentariske gruppe i EUROPA-UNION sammen med andre medlemmer af parlamentet.

Du kan finde hans indlæg på Kümmerles weblog her.

Jean Marsia

Oberst trak sig tilbage fra den belgiske militæradministration og præsident for European Defence Society INPV (S€D). Han er også europæisk føderalist og medlem af UEFs føderale komité.

Du kan finde hans indlæg på Kümmerles weblog her.

Christian Moss 

Han blev ifølge egne udsagn født i Wuppertal i et europæisk ægteskab trods Brexit og far til to tosprogede tysk-britiske teenagere. Historikeren og politologen var en af ​​de tidlige Erasmus-kohorter og har tætte bånd til Frankrig. I 2011 blev han valgt til generalsekretær for EUROPA-UNION Tyskland for første gang. Han var en af ​​grundlæggerne af EUROPA-UNION kapitalgruppen Europa-Professionell. Han er fuldtidschef for områderne uddannelse, Europa og internationale anliggender i den strategiske planlægningsstaben i dbb-tjenestemandsforeningen og tarifunion. Han har været medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg siden 2015 efter forslag fra dbb og har været bestyrelsesmedlem i EBD siden 2012. Han blev for nylig valgt til formand for Overvågningsudvalget for Transatlantiske Forbindelser i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og ordfører for emnet.

Du kan finde hans indlæg på Kümmerles weblog her.

Leonard Reinwald 

Som distriktsformand for JEF og næstformand for distriktet i EUROPA-UNION Heilbronn har han været involveret i Hertenstein Talks fra starten og har allerede modereret flere emner. Han er også aktiv i JEF som statsudvalgsformand.

Ud over sit frivillige arbejde er han som kasserer i VBU Volksbank im Unterland intensivt involveret i udviklingen på det finansielle marked og afsluttede Master of Business Management Finance ved Baden-Württemberg Cooperative State University.


Her kommer du tilbage til hjemmesiden for Hertenstein Talks.

#Hertenstein #UEF #EU #EUD #EUBW #EUHN #JEF