At forme Europa proaktivt igen!

Pige med europæisk flag | © Shutterstock

En appel til den fremtidige føderale regering

Den føderale valgkamp går snart ind i den varme fase, senest skal der også være en debat om, hvordan partierne vil være med til at forme EU's fremtid. Især efter afslutningen på Merkel-æraen, som desværre alt for ofte var præget af manglende visioner i europæisk politik og en reaktiv politisk stil, er der åbnet et vindue for, at den nye føderale regering endelig kan skifte tilbage til kreativ mode.

Og det er der hårdt brug for. For EU's medlemslande kæmper med forskellige udfordringer, som de kun kan løse sammen. Vi har længe været i konkurrence med autoritære stater, der begrænser demokratiet og individets frihed. En systemrivalisering udvikler sig også økonomisk, især med Kina og dets statskapitalisme. EU skal derfor blive mere effektivt globalt ved at omsætte sin økonomiske styrke og sin stadig høje appel som et fyrtårn for demokrati og frihed til aktiv politik. Som frie demokrater opfordrer vi derfor til modige reformer af EU's opgaver, dets arbejdsmetoder og institutionerne. På den måde kan EU blive mere effektivt.

På det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område opfordrer vi til overgangen til kvalitative flertalsbeslutninger og udvidelsen af ​​posten som højtstående repræsentant til en fuldgyldig EU-udenrigsminister. Derudover ønsker vi at begynde den gradvise opbygning af en europæisk hær og sikre fælles beskyttelse af vores ydre grænser. De integrationsvillige medlemslande bør også udvikle fælles militære kapaciteter til missioner inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – naturligvis i tæt samarbejde med NATO.

Vi skal stræbe efter mere europæisk suverænitet, især på vigtige områder som energiforsyning, råvareimport og digital teknologi. Derudover bør EU koncentrere sig om en af ​​sine største styrker: den yderligere udvidelse af et åbent og konkurrencedygtigt indre marked og forpligtelsen til frihandelsaftaler og mod handelshindringer af enhver art.På denne måde forbliver EU automatisk en formende kraft på verdensscenen.

Men EU må ikke ignorere interne problemer og skal endelig forsvare sine egne værdier kompromisløst. Vi må ikke længere ignorere de konstante provokationer fra de polske og ungarske regeringer, herunder massive krænkelser af EU's charter om grundlæggende rettigheder. Under Merkel-tiden blev øjnene vendt det blinde øje til den daværende partiven Orbán. Resultatet: Situationen blev ved med at forværres og kræver nu en enorm indsats fra mange aktører. Nu skal EU-Kommissionen anvende den nye retsstatsmekanisme og konsekvent suspendere overførselsbetalinger. For den fremtidige føderale regering er det vigtigt at videreudvikle retsstatsmekanismen i Rådet.

Derudover har vi brug for institutionelle reformer for mere gennemsigtighed og effektivitet i EU. Europa-Parlamentet bør styrkes, givet initiativretten og delvist vælges via tværnationale lister. EU-Kommissionen bør derimod nedtrappes. Dette vil kræve kontraktændringer. Den nye føderale regering må ikke vige tilbage fra at tage initiativ til dette. Som frie demokrater går vi derfor ind for et forfatningskonvent og oprettelsen af ​​et føderalt EU. Et sådant skridt mod en forbundsstat ville endelig give EU sin egen stat, men samtidig med en stærkt decentraliseret og subsidiær karakter. På den ene side ville dette overvinde den nuværende tilstand af, hvad der stadig er en relativt løs forening, og samtidig undgå en struktur, der er for centraliseret. Fra vores synspunkt ville dette være den bedste måde at lade EU vokse sammen på de områder, hvor vi har brug for Europa som en langsigtet politisk union for at sikre Europas selvhævdelse i det 21. århundrede.

Michael George Link Medlem af Forbundsdagen

Europa-politisk talsmand for De Frie Demokrater i den tyske Forbundsdag