Den Europæiske Union — Foranstaltninger mod Rusland

Featurefoto: Europæiske flag i Bruxelles | © Pixabay

Kære Europa venner, kære Europa venner,

Den nuværende krigssituation midt i Europa, kun få hundrede kilometer væk fra os, har chokeret os alle og gjort os målløse og rådvilde til tider, men også gjort os vrede eller bange. Nogle taler om "at vågne op i en anden verden", andre om en "Et vendepunkt, hvorefter verden ikke længere er den samme som før"(Olaf Scholz).

Vi ser den spontane vilje til at hjælpe fra mennesker i Europa, som interesserer sig og yder praktisk hjælp til at lindre krigsflygtningenes situation og støtte Ukraines regering i at modstå angrebskrigen ledet af Putin.  

Vi kan også se, at de fleste af os, især i disse skræmmende tider, er glade for, at EU og samhørigheden og solidariteten eksisterer, hvilket også kan give et håb om forbedring i disse "chokstunder".

Vi vil derfor gerne bruge dette brev til at informere dig om de specifikke fælles foranstaltninger og aktiviteter i Den Europæiske Union og invitere dig til at dele disse oplysninger med din familie, naboer og bekendte.  

Den Europæiske Union reagerede meget hurtigt inden for rammerne af sine muligheder i henhold til traktaterne og videre i fællesskab. Følgende links fører dig direkte til Rådets og Europa-Kommissionens informationssider, hvor de specifikke foranstaltninger er beskrevet:

+ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_de

+ https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/

+ https://www.consilium.europa.eu/de/policies/european-peace-facility/

Den fælles europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik vil helt sikkert skulle undergå ændringer som følge af begivenhederne. Erfaringerne fra andre aktuelle kriser, såsom corona-pandemien og klima- og energikrisen mv. vil føre til yderligere konkrete ændringer i EU-traktaterne og til en styrkelse af EU. 

Europa-Union Germany eV, som det største ikke-partipolitiske pro-europæiske borgerinitiativ med mere end 17.000 medlemmer i Tyskland og som aktivt medlem af Union of European Federalists (UEF) og European Movement (EBD), er involveret som en civilsamfundskomponent i disse forandringsprocesser aktivt bidrage.

Vi, som Mannheim-distriktssammenslutningen af ​​EUROPA-UNION, vil gerne invitere dig til aktivt at deltage i denne proces og ville være glade for at høre dine meninger og forslag, men også kritik og diskutere deres gennemførelse med dig.


Forbliv sund og selvsikker! Bedste europæiske hilsener 

Peter Schulze Dr. Hans-Georg Wessjohann
Distriktsformand Administrerende direktør EUROPA-UNION Mannheim


Du kan kontakte Mannheim distriktssammenslutning af EUROPA-UNION under denne e-mail: mannheim@eubw.eu