bibliotek

Featurefoto: © Shutterstock

Skiltene "University City Heilbronn" er næsten ikke blevet sat op, og diskussionen begynder om, hvorvidt den planlagte og storslåede redesign af Heilbronn City Library faktisk stadig er nødvendig.

Man fristes til at tro, at mange af de ansvarlige kun interesserer sig for udseende, og at skilte og udmeldinger, der er effektive i medierne, er alle tings målestok.

For nylig var der en anden biblioteksopfattelse for perioden 2020 til 2025 på baggrund af fremtidige workshops med borgere i byen og ansatte i Heilbronn City Library. Dermed lykkedes det ikke for os fra Heilbronn med det store hit, som jeg næsten troede på, da de første gang så på ekspertise fra et prøvebibliotek, nemlig fra New York Public Library - som har inspireret mig i årevis med sin holistiske tilgang - men bestemt har taget et stort skridt i denne retning.

Bybibliotekets mission er som følger:

Heilbronn City Library ser sig selv som et sted for uddannelse, inspiration og information samt mangfoldighed og møder. Med sine tilbud, rådgivning og arrangementer henvender den sig til alle generationer og bysamfundets mangfoldighed. Det muliggør deltagelse for alle borgere. Som pædagogisk samarbejdspartner for skoler, daginstitutioner samt trænings- og efteruddannelsestilbud ledsager hun mennesker i alle livets faser. Det muliggør aktiv læring og fremmer læse-, sprog-, medie- og informationsfærdigheder i den fysiske og digitale verden. Tæt forbundet med de kulturelle og sociale tilbud i byen giver den plads til kulturoplevelser, møder, afslapning og kommunikation.

Heilbronn bibliotekskoncept (fra oktober 2019)

På den måde giver bybiblioteket alle borgere chancen for at erhverve sig det førnævnte "tredje boligrum", som i dag - og meget mere i fremtiden - bliver "livsbestemmende" for mange af os.

Men endnu vigtigere og afgørende for vores civilsamfund er det, at de mennesker, og især de yngre blandt os, som må udholde de meget omtalte usikre livssituationer eller, endnu værre, kommer fra fuldstændig uvidende familiebaggrunde, får muligheden gennem uddannelse og at lære fungerende borgerlige strukturer at kende, med succes at bosætte sig i "det andet livsrum" (arbejdsverdenen) og dermed skabe deres eget "første livsrum" (et anstændigt hjem) til sig selv og senere for deres egne efterkommere.

Et fungerende og livligt bybibliotek er således ikke kun enhver bys egentlige galionsfigur, men også en nødvendighed for at finde så mange potentialer som muligt i byen og hjælpe dem med at gribe deres chance og i sidste ende omsætte den til et overskud for " blive deres by.

Nu kan vi kun håbe, at flertallet i den nuværende Heilbronn-kommunalbestyrelse har en lignende holdning, og at nogle byrådsmedlemmer sætter deres personlige interesser, som ofte ligger syd for Kaiserstraße, i højsædet til gavn for hele byen og os borgere.

Jeg er glad for at minde vores kommunalbestyrelsesmedlemmer om, at god infrastruktur og uddannelsesmuligheder er afgørende for enhver by og dens udvikling. Og hvis der skal spares penge, så tak, hvor vi borgere - i hvert fald de fleste af os - selv kan lave justeringer og derfor er kommunale tilskud rart, men ikke afgørende for overlevelse: fx børnehavepladser fra 3 års alderen, gratis til billigere lokalbefolkning transport, indkøb af kunstværker og deres vedligeholdelse, samt afholdelse af festivaler og festligheder.

Man kunne også tænke over, om ikke personalet i byforvaltningen jævnligt skulle kontrolleres for nødvendighed og hensigtsmæssighed.

Jeg er sikker på, at vores kommunalbestyrelser kan finde meget bedre og yderligere besparelsespotentiale i det kommunale budget (f.eks. mødepenge), uden at vores unge skal fratages uddannelsespotentiale og muligheder.


"Den største forskel er, at i dag har alle mennesker lige de muligheder for en videregående uddannelse, som kun en uendelig lille del af befolkningen i din tid nød."

Edward Bellamy, Looking Backward: 2000–1887 (1888)