Om korruption

Indlægsfoto: kvinde med briller | © Pixabay

Ifølge et skøn fra Den Internationale Valutafond fra 2016 ødelægges op til 1,75 billioner euro på verdensplan hvert år på grund af korruption. Dette svækker ikke kun den globale, men også de enkelte økonomier.

Hvad der er mere farligt er imidlertid, at korruption destabiliserer hele stater og også alvorligt skader demokratier ved at udhule tilliden til hinanden og til statsinstitutioner. Korruption er sandsynligvis en af ​​de mest skadelige forbrydelser for staten og samfundet.

Selvom Tyskland i øjeblikket indtager en god 12. plads i det oplevede korruptionsniveau ud af 180 lande sammenlignet i den offentlige sektor, skal man ikke undervurdere de overordnede sociale konsekvenser af korruption.

Derfor overrasker det mig, at lovovertrædelserne i Tyskland, nemlig at acceptere en fordel i henhold til § 331 StGB, at modtage bestikkelse i henhold til § 332 StGB, at give en fordel i henhold til § 333 StGB og bestikkelse i henhold til § 334 StGB, allerede er underlagt en lov. af begrænsninger på fem år, § 78 stk.3 nr. 4 StGB!

Her skal vores politikere endelig sætte klare signaler og både skærpe maksimumstraffen meget markant og som følge heraf forlænge forældelsesfristen tilsvarende, efter min mening mindst til 30 år. I lyset af de alvorlige konsekvenser af korruption mener jeg, at det endda er berettiget, at korruption ikke længere er underlagt forældelsesfristen.

"Korruption, utroskab og dumhed i moderate doser er ligesom lejlighedsvise krige bevis på menneskelighed."

Robert D. Kaplan, The coming anarchy: shating the dreams of the post Cold War (2000: 174)

Skriv en kommentar

Din e-mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Krævede felter er markeret med * markeret