verdens føderalister

0
(0)

Post foto: Jorden | © Arek Socha på Pixabay 

"Fredstilstanden blandt mennesker, der lever side om side, er ikke en naturtilstand, som snarere er en krigstilstand, det vil sige om ikke altid et udbrud af fjendtligheder, men alligevel en konstant trussel mod dem. Så det skal doneres.”

Immanuel Kant

Fra 17. til 23. august 1947 samles ind Montreux, en by ved Genevesøen, 'verdensføderalisterne' blandt de europæiske føderalister sammen med andre verdensborgere til den stiftende kongres i dag Verdens føderalistiske bevægelser.

I alt over 300 deltagere fra 24 lande, der repræsenterer godt 51 organisationer, og andre kongresobservatører kommer til 'Conference of the World Movement for World Federal Government'. De fleste delegerede (Richard Mayne, John Pinder 1990: 60) kommer fra Storbritannien (73), Frankrig (65), USA (44) og Holland (32).

Max Habicht åbnede kongressen, som først fra Henry Usborne og så senere fra Jean Larmeroux og forklarer, at det er verdensføderalisternes hensigt gennem en endnu ikke oprettet "Verdensføderalregering" endelig at indkalde et verdensparlament ("Mændenes parlament"), hvor beslutningstagningen vil finde sted med flertal. Han udtrykker frygten for, at De Forenede Nationer (FN), ligesom Folkeforbundet før det, ikke vil være i stand til at sikre freden. Derfor skal der som det næste og første skridt skabes en "Verdensforbundsregering". Han afslutter sin åbningstale med følgende ord:

"Federalister i alle lande i verden vil forsøge at yde et bidrag til denne politiske udvikling. Vi er her i Montreux for at koordinere vores aktiviteter og gøre dem mere effektive."

Max Habicht

Bliver den første præsident for World Movement for World Federal Government John Boyd Orr valgt. Andre kongresdeltagere, som stadig er kendt i dag, er Victor Collins, Norman Hart, Charles Haywood, Gordon Lang, Abbe Pierre, Edith Wills og Monica Wingate. Kongressen vedtager 'Montreux-erklæringen' den 23. august 1947 og etablerer sin egen ungdomsbevægelse, World Student Federalists (Hart og Haywood).

WFM består i dag af følgende tre hovedorganer, kongressen, rådet og en eksekutivkomité. Det er baseret i New York. Der er også programudvalg og et internationalt sekretariat. Alle verdensføderalisternes underorganisationer er repræsenteret i kongressen. Dit respektive antal delegerede udregnes ved at dividere kvadratroden af ​​antallet af medlemmer med 100. Kongressen vælger præsidenten, rådet (delvis) og eksekutivkomiteen for perioden frem til næste kongres.

Rådet består af 15 medlemmer valgt af kongressen (valgte rådsmedlemmer), derudover kan hver medlemsorganisation, der har mellem 30 og 500 medlemmer, udpege to rådsmedlemmer (udnævnte rådsmedlemmer), og rådet har ret til at optage yderligere medlemmer (adv. rådmænd). Rådet mødes en gang om året. Rådet vælger også forretningsudvalget.

World Federalist Movement er en international ikke-statslig organisation med rådgivende status hos FN's Økonomiske og Sociale Råd. Gennem lobbyisme forsøger WFM at manifestere demokrati, retsstatsprincippet, føderalisme og menneskerettigheder som grundlaget for den spirende internationale orden og at påvirke globale udviklingsprocesser gennem undersøgelser og græsrodsaktiviteter på stedet. WFM stræber også i øjeblikket efter en reform af FN og en videreudvikling af folkeretten.

Derudover har WFM siden 1995 koordineret 'Koalitionen for Den Internationale Straffedomstol', en sammenslutning af i øjeblikket 2 ikke-statslige organisationer i 500 lande verden over, som i samarbejde med de 150 kontraherende stater i Rom-statutten den 121. juli , 17, var involveret i håndhævelsen af International Straffedomstol (ICC) var involveret (Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol, ofte blot omtalt som "Rom-statutten", er det kontraktlige grundlag for ICC). ICC startede sit arbejde som en permanent international straffedomstol den 1. juli 2002 i Haag. Det er en international organisation i folkerettens forstand, men ikke en del af FN.

Et andet mål for WFM er etableringen af ​​en "parlamentarisk forsamling" i FN, og dette som et mellemskridt mod et fremtidigt verdensparlament.

WFM består i øjeblikket af mere end 30 medlemsorganisationer, hvor UEF og JEF også er uafhængige medlemmer af WFM; Det Forenede Kongeriges føderale union og Italiens MFE fortjener en særlig omtale.

I løbet af de seneste årtier har verdensføderalisterne fortsat med krav som verdensborgerskab, et verdensudviklingsagentur, der vil løfte alle lande til europæiske standarder inden for 50 år, et nedrustningsagentur og verdenspolitistyrker, hvor unge gør frivillig tjeneste, standarder. .

Frivilligt arbejde på verdensforeningsniveau er en misforståelse for de fleste, men dets eksistens og arbejde inden for det er mere end berettiget, hvilket de allerede opnåede succeser klart vidner om. Da jeg endnu ikke selv har haft fornøjelsen af ​​at "ånde luften" på dette niveau og desuden kun kender få personer, der er involveret der, kan jeg ikke komme med yderligere udtalelser om vores verdensforening.

Så det står kun tilbage for mig at drage følgende konklusion: På den ene side kan der ikke være nok diskussionsindsats og -niveauer, for den værste diskussionsgruppe er stadig bedre end selv den mindste væbnede konflikt. Og på den anden side vil hundredvis af verdensføderalisters utrættelige og ærefulde slid gennem årtier i sidste ende have en positiv effekt, eftersom deres ideer og koncepter langsomt, men sikkert flyder ind i den daglige politik, ligesom et støt dryp slider stenen væk.


Hvis du nu er lidt mere nysgerrig, anbefaler jeg at læse min bog Europa er for alle!

Du kan også få flere detaljer om bogen her finde.


"Hvis vi ikke er villige til at betale en pris for vores værdier, så bør vi spørge os selv, om vi overhovedet tror på dem."

Barack Obama (2006: 68)

Hvor nyttigt var dette indlæg?

Klik på stjernerne for at bedømme opslaget!

Gennemsnitlig bedømmelse 0 / 5. Antal anmeldelser: 0

Ingen anmeldelser endnu.

Jeg er ked af, at indlægget ikke var nyttigt for dig!

Lad mig forbedre dette indlæg!

Hvordan kan jeg forbedre dette indlæg?

Sidevisninger: 5 | I dag: 1 | Tæller siden 22.10.2023. oktober XNUMX

Del: