Hertenstein taler

Hertenstein taler

Alle europæiske føderalister og interesserede i Europa kan deltage i Hertenstein Talks, som er blevet afholdt årligt siden 2017. Disse finder sted i september i Heilbronn eller som virtuelle diskussioner ved hjælp af passende videosoftware.

I 2021 besluttede initiativtagerne og moderatorerne at tillade Hertenstein Talks at finde sted personligt igen fra 2022. Selvom de virtuelle Hertenstein Talks var i stand til at tiltrække nye deltagere og ikke lod noget tilbage at ønske med hensyn til intensitet, kan de ikke fuldt ud opfylde den egentlige intention med Hertenstein Talks.

Historien om Hertenstein-samtalen

Den nye udgave af Hertenstein Talks fra 1946 blev besluttet i anledning af fejringen af ​​21-årsdagen for Hertenstein-programmet den 2016. september 6353 af EUROPA-UNION Heilbronn i Hertenstein (CH-XNUMX Weggis).

Efter lange interne diskussioner om implementeringen og frem for alt om dens finansiering, blev det den 8. januar 2017 besluttet, at dette først skulle finde sted i Heilbronn og derefter flyttes til selve Hertenstein på mellemlang til lang sigt.

Det stod hurtigt klart for alle involverede, at Hertenstein Talks ikke skulle forblive en lokal begivenhed, men skulle blive et paneuropæisk projekt.

Alle var også enige om, at den første implementering skal komme fra initiativtageren for at fremme dens realisering.

Det blev allerede erkendt under de første diskussioner under Hertenstein-samtalen i 2017, at der i fremtiden skal tilføjes flere emner til de tre givne. 

Og så udviklede Hertenstein Talks sig til et diskussionsforum, der nu hævder at dække alle relevante emner relateret til Europa.

Ideen om Hertenstein-samtalen

Hertenstein Talks er designet i en første serie af samtaler til i alt 12 samtalerunder, hvor der i løbet af de første ti runder (1. til 10. Hertenstein Talks) emner, som alle er udledt af de tolv punkter i Hertenstein-programmet fra september 21, 1946, løbende - - også af de respektive diskussionsdeltagere selv og dette med henblik på det følgende år - udvidet eller præciseret efter deltagernes aktuelle og yderligere skiftende behov og spørgsmål.

I 2027, ved de 11. Hertenstein-samtaler, skal resultaterne af dette årti behandles og diskuteres for endelig at kunne udstede en fælles erklæring om Hertenstein-programmet fra 2028 ved de 12. Hertenstein-samtaler i 1946.

Med denne erklæring skulle den anden række af samtaler så også indledes, som så måske endda vil samle føderalister fra alle hjørner af Europa og resten af ​​verden igen i selve Hertenstein.

Forløbet af Hertenstein-samtalen

Nye emner bliver allerede foreslået under de igangværende Hertenstein-samtaler, og yderligere emner opstår under udarbejdelsen af ​​referatet. Når man forbereder sig til de følgende diskussioner, bliver de næste emner så fastlagt sammen med moderatorerne.

Moderatorerne forbereder indholdet af emnerne. Nogle emner er også ideelt forberedt af to moderatorer og modereret sammen under diskussionerne. 

Moderatorerne præsenterer og introducerer emnerne. Bagefter absorberer deltagerne ideerne og forslagene til at diskutere det præsenterede emne inden for tre timer. I de to virtuelle samtalerunder (2020 og 2021) reducerede vi de respektive samtalerunder til en tidsgrænse på 90 minutter alene af tekniske årsager, som dog ikke kunne overholdes.

Moderatorer og optagere dokumenterer samtaleforløbet for at kunne præsentere de første resultater ved samtalens afslutning (varm opvask) og senere også for at kunne lave referaterne til fællesprotokollen.

Hver deltager i diskussionen kan også komme med egne udtalelser, som enten indarbejdes i referatet samtidig eller vedhæftes referatet senere.

samtaleemner 

Her finder du samtaleemnerne

samtaler

tilhængere

Hertenstein-samtalen er støttet af EUROPA UNION Heilbronn organiseret og af EUROPA UNION Baden-Württemberg eV, The Europa Union Stuttgart, Af Europe Direct Stuttgart, The Den Europæiske Union Mannheim, The Unge europæere – JEF Baden-Württemberg eV, The EUROPA UNION Tyskland eV og fra Union of European Federalists unterstützt.

hertenstein

Hertenstein er den mest berømte del af Weggis kommune ved Luzern-søen i den schweiziske kanton Luzern. Den 21. september 1946 var det der Hertenstein program bestået.

Heilbronn

Heilbronn er en stor by i det nordlige Baden-Württemberg og har siden 2017 været vært for de nuværende Hertenstein Talks.

Wikipedia

For at få et hurtigt overblik over Hertenstein Talks kan du også klikke på de tilsvarende Wikipedia-post falde tilbage på.Sidevisninger: 57 | I dag: 1 | Tæller siden 22.10.2023. oktober XNUMX