Hvad bliver der af Europa?

Indlægsfoto: Europæisk flag | © Pixabay

Kort efter BREXIT bliver vi europæiske føderalister spurgt fra alle sider, hvad vi synes om Storbritanniens exit fra Europa? 

Vi kan berolige disse medborgere meget hurtigt, så snart vi fortæller dem, at briterne kun vil forlade den nuværende EU (EU) og stole på de to stadig eksisterende bastioner NATO (forsvar af den frie verden) og Europarådet ( forsvar af menneskerettighederne).) trække sig tilbage.

Vi kan ikke berolige dem, når det kommer til årsagerne til, at Storbritannien valgte at trække sig. Desværre må vi borgere attestere, at alle de involverede politikere på begge sider af Den Engelske Kanal har fejlet.

Fordi EU faktisk har været meningen at være en fredselskende, demokratisk og føderal stat til gavn for borgerne og en enkelt verden i mere end 70 år nu. Men de aktuelle diskussioner om professionel politik svinger mellem en europæisk superstat, der skal tage på sig USA, Kina og Rusland som sin egen atommagt på den ene side og et centraliseret omfordelingsapparat på den anden. Derudover er der på det seneste steget totalitære tendenser, som sætter spørgsmålstegn ved vores demokratier i Europa som helhed.

I en så blandet situation, hvor næppe nogen folkerepræsentanter reflekterer over den egentlige europæiske idé og dens værdier som frihed, demokrati, føderalisme, subsidiaritet og solidaritet, men stort set kun praktiserer vandkande eller klientelpolitik og negativ populisme bliver mere og mere. mere en vogue bør man ikke blive overrasket, hvis nogle "befrier" deres vælgere fra dette og andre vil "slynge" dem så meget godt som muligt på bekostning af andre mennesker.

Kampen om fordelingen er for længst begyndt, og nye løfter til en værdi af milliarder kommer hver dag rundt i økonomien og borgerne.

Vores EU har brug for os, dets borgere, mere end nogensinde i sin historie! Vi er nødt til at trække kontakten meget hurtigt og endelig minde alle vores repræsentanter om, at de skal skabe den europæiske forbundsstat for os, nemlig Europas Forenede Stater, og at de meget hurtigt og effektivt skal koncentrere sig om at løse de nødvendige udfordringer: a fuldt udbygget Europa-Parlamentet, oprettelse af en føderal regering, reduktion af nationale parlamenter og regeringer, og især uddelegering af ansvar til det nødvendige og passende niveau, selv om dette så skulle være lokalsamfundet.

Men vi borgere skal også lave vores lektier igen og endelig tage ansvar: Miljø-, natur- og klimabeskyttelse er noget, vi gør herhjemme og ikke i debatter i folketinget eller i ministerier. Vi laver glade køer og ikke en landbrugsminister. Og vi laver også vores demokrati og ikke politikerne i talkshowene, hvor de taler med og om sig selv, men ikke længere med os borgere.

Enhver, der stadig vælger en politiker, som ikke klart og utvetydigt forpligter sig til en fredselskende europæisk forbundsstat og også "gør noget" for den, stemmer først EU som helhed ud, så NATO og Europarådet og til sidst valget dem selv.

Vi borgere beslutter stadig, hvad der skal blive af vores Europa! Og det er præcis sådan, vi får det!

"Så længe vi har nok mennesker i dette land, der er villige til at kæmpe for deres rettigheder, vil vi blive kaldt et demokrati."

Roger Baldwin, ACLU hjemmeside (9. juni 2014)