Fem kendetegn ved liberal international politik

4.3
(4)

Featurefoto: NATO- og EU-flag | © Shutterstock

I min rolle som den nye stedfortrædende FDP-parlamentariske gruppeleder i den tyske Forbundsdag skrev jeg et personligt holdningspapir, der har til formål at tydeliggøre de fem karakteristika ved liberal international politik.

Netværkstiltag

I dag skal udenrigs-, europæisk-, forsvars-, udviklings-, menneskerettigheder, økonomisk og indenrigspolitik tænkes og udformes på en uløseligt forbundet måde på det urokkelige grundlag for vores forankring i EU og NATO. Vores sikkerhed, vores frihed og vores velstand afhænger af, hvordan vi fremstår i verden som et selvsikkert medlem af EU og NATO. I tider med stigende global systemisk rivalisering mellem demokratier og autokratier kræver beskyttelse af vores værdier og vores interesser vores solide forpligtelse til international lov, med en modstandsdygtig økonomi, med det nødvendige militærudstyr og afskrækkelse og tætte partnerskaber med ligesindede overalt verden for suveræn og på samme tid netværksforbundet handling.

Effektiv multilateralisme gennem ligeværdige relationer med partnere fra det globale syd

Samarbejde med staterne Afrika, Sydamerika og Asien bliver stadig vigtigere i lyset af Kinas og Ruslands afvisning af universelle menneskerettigheder. Vores diplomati, orienteret mod multilateralisme snarere end multipolarisme, bør forsvare demokratiske værdier uden at påtvinge normer og standarder og vise, at menneskerettigheder er en universel og ikke en "vestlig" præstation. Vi skal behandle staterne i det globale syd, især de talrige demokratier blandt dem, på lige fod, præget af respekt og forståelse. Instruktionerne til at vifte med fingeren er malplacerede. Kun hvis vi giver fair tilbud, vil de vildledende opkald fra Beijing og Moskva miste deres appel.

Vi må tage Kinas og Ruslands forsøg på at udnytte BRICS som et modformat til G7 meget alvorligt. Vores udviklingspolitiske svar på dette skal være at styrke partnerskaber med f.eks. det globale syd. B. at intensivere gennem nye frihandelsaftaler og konkret støtte for ideelt set at skabe et globalt frihandelsområde med demokratier. Samtidig bør vi også udvide G7, f.eks. B. om nære venner som Australien og Sydkorea.

Søjle for transatlantisk samarbejde

Tysklands udenrigspolitiske grundlag hviler på tre uundværlige søjler: europæisk integration, den euro-atlantiske alliance i NATO og det transatlantiske venskab med USA og Canada. For at uddybe dette kræves et stærkt transatlantisk sikkerhedsnetværk, der understøtter tyske og europæiske interesser, uanset den amerikanske administrations politiske farve, gennem tætte politiske, økonomiske, akademiske og sidst men ikke mindst personlige relationer fra Washington DC til delstatsniveau og videre til venskabsbypartnerskaber. Men transatlantisk venskab omfatter også den nødvendige udvikling af en "transatlantisk refleks", der hjælper os på begge sider af Atlanten med at undgå protektionistisk lovgivning, der skader forholdet mellem EU og USA.

Den Europæiske Unions søjle

Samtidig skal vi også lave vores hjemmearbejde i EU og udvide vores suverænitet. Vi kan kun opnå en effektiv fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik gennem overgangen til afstemning med kvalificeret flertal. Vi styrker os også ved at puste nyt liv i den europæiske integration, f.eks. B. ved at modernisere EU-tiltrædelsesprocessen med konkrete mellemtrin før fuld tiltrædelse. Et mere variabelt EU med eksterne og interne kredse er den passende vej, der på den ene side gør det muligt for kandidatlandene at komme tættere sammen i et realistisk tidsperspektiv og på den anden side giver de stater, der ønsker at uddybe den europæiske integration mulighed for at bevæge sig. frem. Fra et liberalt perspektiv tilstræber vi en sådan føderal struktur f.eks. B. på områderne udenrigs-, forsvars-, sikkerheds-, migrations-, asyl-, penge- og handelspolitik, mens medlemslandenes ansvar ikke berøres, især inden for skatte-, social-, uddannelses- og kulturpolitik kan være. Decentraliseret forfatning samt subsidiaritet og proportionalitet er nøglen til en vellykket europæisk integration.

En anden nøgle til europæisk politisk succes ligger i samarbejdet med alle EU-medlemmer, uanset om de er nye eller stiftende, store som små. Tyskland skal arbejde på sit grundlag af tillid i sit forhold til alle EU-medlemmer og skal gøre det klart, at det at gå alene som med Nord Stream 2 hører fortiden til. Dybdegående formater som Weimartrekanten eller tysk-fransk samarbejde bør fremmes uden at udelukke andre EU-partnere. Samtidig må vi med alle de institutionelle reformer ikke undlade at gøre Europa mere attraktivt som forretningssted igen. I stedet for at gøre livet svært for sig selv med overregulering og protektionistiske tilgange, må EU stole på styrken af ​​sit indre marked og reducere bureaukratiet.

NATO søjle

Vi har også brug for mere suverænitet i vores sikkerheds- og forsvarspolitik. Sidst men ikke mindst forventer USA, at NATO's europæiske søjle endelig tager sin sikkerhed mere i egne hænder. Vendepunktet lægger grundlaget for at garantere sikker sameksistens gennem større samarbejde inden for militært udstyr, træning og deployering samt gennem den årlige opfyldelse af NATOs 2 %-mål og den beslutsomme forpligtelse til nye våbenkontrolaftaler.

Bred og vedvarende støtte til Ukraine er også direkte forbundet med forsvaret af vores værdier og interesser. Ukrainernes modige kamp bidrager hver dag til at bevare vores frie, demokratiske grundorden. Derfor støtter vi vores ukrainske venner i dag og i fremtiden - og bør også gøre det i form af yderligere våbenleverancer, som Ukraine har et presserende behov for - og fortsætter på mellemlang sigt med medlemskab af EU og NATO.


Hvor nyttigt var dette indlæg?

Klik på stjernerne for at bedømme opslaget!

Gennemsnitlig bedømmelse 4.3 / 5. Antal anmeldelser: 4

Ingen anmeldelser endnu. Du kan også kommentere dette opslag nedenfor.

Jeg er ked af, at indlægget ikke var nyttigt for dig!

Lad mig forbedre dette indlæg!

Hvordan kan jeg forbedre dette indlæg?

Sidevisninger: 3 | I dag: 1 | Tæller siden 22.10.2023. oktober XNUMX

Del: